RUKOVODSTVO

Osnivači preduzeća:

Husejn Salihović 061/149-684

Halid Salihović 061/136-890


Direktor preduzeća:

Admir Salihović 062/991-057


Sekretarica:

Alma Bešić 035/663-150


Računovodstvo:

Amira Husejnagić  035/663-150

Mevludin Škripić    035/663-150


Tehnička priprema i javne nabavke:

Mahir Ćejvanović 035/663-150


Kontakt mail: doo_papilon@live.com

Adresa : Abdulaha Kovačevića 89, 75246 Čelić

Tel/Fax 035/663-150