Građevinsko preduzeće “Papilon” Čelić tehnički i materijalno je opremljeno za izvođenje svih vrsta građevinskih radova na objektima niskogradnje. Naša tradicija duga je više od dvadeset godina. Izdvojit ćemo nekoliko značajnih projekata koje smo realizovali u prethodnom periodu:

  • Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Bijeljinska cesta ul. Momira Krstića II faza, 2013.godina, investitor : Vlada Brčko Distrikta BiH,
  • Izvođenje radova na uređenju potoka Jagoštica u MZ Šatorovići, Brčko Distrikt, 2013,godina, investitor : Vlada Brčko Distrikta BiH,
  • Održavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu, zimska služba, 2014.godina, investitor : JP Putevi Brčko,
  • Rekonstrukcija kolovoza regionalne ceste R-459 Čelić-Šibošnica-Tuzla, l=953 m, 2014.godina, investitor : JU Direkcija cesta TK,
  • Projekat izgradnje vodosnadbijevanja i kanalizacije  općine Čelić sa rekonstrukcijom ulica, 2014.godina, investitor : Općina Čelić / Ostap Austrija
  • Izvođenje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju lokalne putne mreže u općini Čelić, dionica Humci-Sitari, 2015.godina, investitor : Općina Čelić,
  • Rekonstrukcija i asfaltiranje regionalne ceste R-459 Tuzla-Dokanj-Šibošnica, l=350 m, 2015.godina, investitor : JU Direkcija cesta TK,
  • Sanacija regionalnog puta R 458 dionica br.709 Mačkovac-Čelić,2015.godina, investitor : Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede RS,
  • Izgradnja mosta preko rijeke Lomnice na putu Krepšić – Drenova, 2016.godina , investitor : DOO “Bijeljina put” Bijeljina,
  • Izgradnja mosta preko rijeke Spreče u Općini Kalesija, 2017.godina, investitor : Federalno ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice

 

NAŠA REFERENCA JE TRADICIJA DUŽA OD 20 GODINA!