IZGRADNJA FISKULTURNE SALE ZA POTREBE OŠ “DESANKA MAKSIMOVIĆ” U MZ KRIŽEVIĆI, GRAD ZVORNIK

Radovi na izgradnji fiskulturne sale za potrebe OŠ “Desanka Maksimović” u MZ Križevići, Grad Zvornik