LOT 2: IZGRADNJA MOSTA NA RIJECI ZOVIČICI – DIONICA RATKUŠE U MZ GORNJI ZOVIK
Izvođenje radova na izgradnji mosta na rijeci Zovičici – dionica Ratkuše u MZ Gornji Zovik. Investitor radova je Vlada Brčko Distrikta, Odjeljenje za javne poslove. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi: 93.504,38 KM sa uračunatim pripadajućim porezima.

LOT 2: Izgradnja mosta na rijeci Zovičici – dionica Ratkuše u MZ Gornji Zovik